Tiny Things

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Kem nền La Praire

Hôm nay bạn tôi thất tình, nó bảo nó không khóc được, nhưng tim thì đau, nó rủ tôi đi…

Màu gì?

Hôm nay trời mưa, mình nhớ Hong Kong. Đó là nỗi nhớ ảm đạm, lờ mờ, không rõ ràng, kiểu…

Let's talk