4 quán ăn chính gốc Quảng Đông tồn tại hơn 3 đời ở Sài Gòn

Đa số là những quán ăn Quảng Đông, do người Hoa bán đến tận ngày hôm nay vẫn vô cùng đông khách. Cả gia đình 3 thế hệ đều biết tên, nhớ vị Hủ tíu cá Phát Mập Quán nằm khiêm tốn trong một căn nhà nhỏ bề ngang chưa tới 1 mét trên đường Calmette […]