Tiny Things

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Màu gì?

Hôm nay trời mưa, mình nhớ Hong Kong. Đó là nỗi nhớ ảm đạm, lờ mờ, không rõ ràng, kiểu…

Let's talk